Resultat från loppisen

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit till att loppmarknaden kunde genomföras trots att datum bestämdes med kort varsel (pga situationen med Corona) och begränsade möjligheter för förberedelser.

Ett speciellt tack riktas till de 18 tappra försäljare som lyckades sälja för totalt 47 259 kr under söndagen.

Vimel
I loppisvimlet 2021.
Foto: Stig Throbäck