Rapport från Årsmötet

Den 20 mars avhölls OIF:s årsmöte i klubbvillan. Ett femtontal personer hade mött upp och satt med ca 2 m mellanrum.
ÅrsmöteCoronaanpassat årsmöte. Fr. v. Göte Svensson (mötessekreterare) och Jörgen Prahl (mötesordförande). Foto: Jörgen Held

Verksamheten under 2020 har naturligtvis varit starkt påverkad av pandemin. Herrlagets matcher ställdes in under vårsäsongen men seriespelet kom igång under hösten och OIF slutade på en elfte plats i division 6 sydöstra Skåne. Innebandy startades upp i Odenslunds-hallen men avbröts pga pandemin. Den traditionella loppmarknaden ställdes in men Coronaanpassad klädloppis har genomförts. Vidare har 4 fixardagar genomförts och föreningen sköter underhåll och städning av Odenslundshallen. A-planen klipps sporadiskt. Föreningen har en Facebooksida, en ny hemsida har tagits i drift och det årliga numret av Blåmärket har utgivits.

Trots uteblivna intäkter pga Corona så stannade resultatet på endast -32 tkr (året innan gjorde OIF en vinst på 85 tkr). Föreningen har ett eget kapital på drygt 600 tkr.

Gert Jönsson läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Jörgen Held, Martin Kure, Tor Erik Lökken  och Göte Svensson omvaldes medan Andreas Grimbe och Fredrik Sandén nyvaldes. Mats Berglund och Gert Jönsson med Göte Svensson (Simrishamn) som suppleant omvaldes till revisorer.