Styrelse

 

Styrelse
Ordförande Fredrik Sandén 0705-58 89 03
Vice ordf. Ida Kristiansson 0736-17 90 37
Sekreterare Johanna Sandén 0727-27 39 11
Kassör Paulina Persson 0736-10 54 08
Ledamot Maud Larsson 0708-51 22 26
Ledamot Andreas Grimbe 0709-96 74 05
Suppleant Melissa Nyström 0707-27 81 68
Adjungerad Representant för byalaget
Valberedning
Sammankallande Styrelsen
Anställda
Vaktmästare