Styrelse

Styrelse 2023
Ordförande Fredrik Sandén
Vice ordf. Ida Kristiansson
Sekreterare Emelie Hellum
Kassör Paulina Persson
Ledamot Melissa Nyström
Ledamot Jörgen Prahl
Adjungerad
ledamot
Representant för byalaget
Suppleant Conny Nebbe
Suppleant Helene Persson
Suppleant Johanna Sandén
Valberedning
Sammankallande Styrelsen
Anställda