Styrelse

 

Styrelse
Ordförande
Kassör Göte Svensson 0706-77 63 69
Sekreterare Martin Kure 0738-12 62 96
Ledamot Tor Erik Lökken 0723-28 55 10
Vice ordf. Jörgen Held 0723-18 25 82
Ledamot Andreas Grimbe 0709-96 74 05
Ledamot Fredrik Sandén 0705-58 89 03
Suppleant vakant
Valberedning
Sammankallande Carin Lökken
Ledamot Jimmy Sunnegård 0722-08 60 75
Ledamot vakant
Anställda
Vaktmästare Jimmy Sunnegård 0722-08 60 75
Tränare herrlag Lars Axelsson 0736-70 54 55