Styrelse

Styrelse
Ordförande Jörgen Prahl 0708-38 50 08
Kassör Göte Svensson 0706-77 63 69
Sekreterare Martin Kure 0738-12 62 96
Ledamot Thor-Erik Lökken 0723-28 55 10
Ledamot Jörgen Held 0723-18 25 81
Suppleant vakant
Anställda
Vaktmästare Jimmy Sunnegård 0722-08 60 75