Medlemskap

Föreningens mål är att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid och vara en samlingspunkt för boende i Onslunda med omnejd. Bliv medlem och stötta föreningens verksamhet!

100 kr – Medlemsavgift
400 kr – Familjemedlem (hemmavarande barn upp till 20 år)

Aktivitetsavgift/terminsavgift
150 kr – Boll och lek
200 kr – Innebandy barn upp till 16 år
250kr – Innebandy 16+ år

Vad får man som medlem?
Medlemskap berättigar till deltagande i innebandyn, boll o lek och alla andra aktiviteter föreningen anordnar.

Betala in medlemsavgiften på bankgiro 257-8680, betalningsmottagare Onslunda IF, alternativt swisha till  1231989904.

 

 

 

 

 

Skicka sedan ett e-mail till medlemoif@gmail.com med följande uppgifter:
Namn (för- och efternamn)
Personnr* (för familjekort behövs samtligas personnr)
Telnr (inkl. riktnummer)

*Personnumret används för redovisning av antal medlemmar i olika ålderskategorier och vid eventuellt deltagande i aktiviteter i samband med ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag.