Medlemskap

Föreningens mål är att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid och vara en samlingspunkt för boende i Onslunda med omnejd. Bliv medlem och stötta föreningens verksamhet!

  • 650 kr – Aktiva födda 2004 eller tidigare (i seriespel)
  • 250 kr  – Ungdomsspelare (i seriespel)
  • 400 kr – Familjekort (ej aktiva i seriespel födda 2004 el. tidigare)
  • 150 kr – Stödmedlem
  • 100 kr – Aktiv medlem (aktiviteter utanför seriespel)

Vad får man som medlem?
Medlemskap berättigar till deltagande i innebandyn, och planerade verksamheter, såsom boll o lek, disco, E-sport och alla andra aktiviteter föreningen ordnar samt tillgång till föreningens bastu på angivna tider.

Medlemslott
Lägg till 200 kr och delta i OIF:s medlemslotteri. Se http://www.onslundaif.se/medlemslotteriet/ för mer info.

Betala in medlemsavgiften och eventuell medlemslott på bankgiro 257-8680, betalningsmottagare Onslunda IF, alternativt swisha till  1231989904.

 

 

 

 

 

Skicka sedan ett e-mail till medlemoif@gmail.com med följande uppgifter:
Namn (för- och efternamn)
Personnr* (för familjekort behövs samtligas personnr)
Telnr (inkl. riktnummer)
Medlemslott Om du haft medlemslott sedan tidigare och vill behålla samma nummer, ange medlemslottsnumret i e-mailet. Är du en ny lottköpare behöver du inte göra något.

*Personnumret används för redovisning av antal medlemmar i olika ålderskategorier och vid eventuellt deltagande i aktiviteter i samband med ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag.