Fixardag 16 juni kl. 18:00

Varmt välkommen att hjälpa till på fixardagen onsdagen den 16 juni kl. 18:00 på Onslunda IP. Primärt ska reklamskyltar sättas upp men det behövs även rensas ogräs och trimmas vildvuxet gräs. Ju fler som kommer desto snabbare och roligare blir det.