Extrainsatt årsmöte den 23 oktober kl. 18:00

Härmed utlyses ett extrainsatt årsmöte den 23 oktober kl. 18:00 i klubbvillan. Kallelse med dagordning/föredragningslista kommer att skickas ut senast 7 dagar före mötet.
Det är i huvudsak 3 punkter som kommer att behandlas på mötet:
– Val av ny ordförande då Fredrik avgått
– Val att gå med i Svenska frisbeeförbundet
– Val att gå med i Svenska Innebandyförbundet.

Riksidrottsförbunden kräver årsmötesbeslut på att gå med i respektive specialidrottsförbund varpå vi kallar till detta extra årsmöte.

Väl mött!

Styrelsen