Medlemsnytt mars 2024

Hej Medlemmar!
Då har Årsmötet varit och vi kunde konstatera att fler är villiga att engagera sig i vår förening vilket var glädjande!

Vi i styrelsen har beslutat att inte ge ut något blåmärke i år då det är en stor kostnad. Istället kommer vi att försöka skicka ut tätare utskick och berätta vad vi sysslar med och även kanske någon bild från våra olika aktiviteter så håll utkik i mailkorgen.

Den 24 mars ses vi för en lite fixardag på idrottsplatsen kl 10-13
vi bjuder på grillad korv!

Det har kommit in ytterligare grejer till loppisen i sommar (boka den 16 juni) och vi behöver även få ordning på discgolfbanan denna dag.
Varmt välkomna.

Allt engagemang är välkommet och det har kommit en förfrågan från kommunen om vi vill söka bidrag för och hålla i någon gratis sommarlovsaktivitet. Har du någon ide? Kom in med den via mail till onslundasif@gmail.com innan vårt nästa styrelsemöte den 3 april.

Vi vill även passa på att flagga för att vi kommer behöva hjälp med årets loppis om den ska bli samma succe som förra året så kom gärna nu den 24 mars och prata med oss 🙂

Väl mött
Ida Kristiansson
Ordförande
Onslunda If