Rapport från årsmötet

Årsmötet gick av stapeln den 29 januari 2023, 16 medlemmar deltog och det bjöds på kaffe och den sedvanliga tårtan.

År 2022 har varit ett tufft år för den nya styrelsen och bokslutet landade återigen på minus. Styrelsen har dock gjort sina lärdomar och har förhoppningar om att 2023 ska bli ett bättre år. Revisorerna lämnade vars en revisorsberättelse då de var oeniga i frågan om att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2022. Årsmötet valde dock att se 2022 som ett lärdomsår för styrelsen och beviljade styrelse ansvarsfrihet.

Nya styrelsemedlemmar som valdes in är: Emelie Hellum, Jörgen Prahl och en representant från Byalaget.

Suppleanter: Conny Nebbe, Helene Persson, Johanna Sandén

Vidare informerades om föreningens ambitioner för 2023 och mer om det kommer i Blåmärket.