Välkommen på Årsmöte kl.14:00 den 29 januari

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte kl. 14:00 den 29/1 2023.
Under mötet kommer det att behandlas en ändring av föreningens stadgar varpå det är viktigt att just du kommer.
Vill du se ett utkast på de nya stadgarna innan mötet ber vi dig kontakta Ida Kristiansson via mail:
kristiansson.ida@hotmail.com

Val som ska göras under mötet är bland annat 3 ordinarie ledamöter till styrelsen, suppleanter till styrelsen samt valberedning och revisorer.
Känner du att du har tid och möjlighet att ta dig på något av uppdragen så kom på mötet eller kontakta någon i styrelsen om du inte har möjlighet att komma till mötet.

Vi bjuder på fika så meddela gärna att du tänker komma till Ida.

Väl mött!
/Styrelsen