Rapport från styrelsemötet den 22 december 2020

Den 22 december 2020 avhöll styrelsen för Onslunda IF årets sista möte.

Året har varit präglat av coronaviruset och aktiviteterna har fått anpassas därefter, och i vissa fall även ställas in.

Trots att inkomstbringande arrangemang, som loppmarknaden och julmarknaden, inte kunnat genomföras på traditionsenligt vis, så landade det ekonomiska resultatet på fullt godkända -32 tkr. Det ska dock påpekas att loppissaker för nästan 10 tkr sålts under året.

För att få fler engagerade i föreningens aktiviteter beslutades att bilda 4 aktivitetsgrupper (ansvarig inom parentes); anläggningsgruppen (Göte Svensson),
senior fotbollsgrupp (Martin Kure),
sponsorgruppen (Tor-Erik Lökken) och
loppmarknadsgruppen (Jörgen Prahl).

Onslunda IF är i desperat behov av hjälp för att överleva, även små insatser är mycket välkomna.  Gå med i någon av grupperna och dra ditt strå till stacken!

Ett separat informationsbrev kommer att delas ut inom kort och läggas ut på klubbens hemsida och facebooksida.