Om OIF


Onslunda Idrottsförening, med fotboll som viktigaste gren, bildades den 11 maj 1943.

 

Historia

Styrelse